About the Program - SƠ LƯỢC CHƯƠNG TRÌNH PHẪU THUẬT CHỈNH HÌNH

In 1993, SAP-VN started the Orthopedic Surgery Program, also known as "A Chance to Walk!". This program provides free corrective surgery to impoverished disabled children in Vietnam. More than 3,300 disabled children have received help from SAP-VN through this program. About 2/3 of our annual budget goes into this project, which makes it the biggest and most important project of SAP-VN.

On behalf of the handicapped children, SAP-VN would like to acknowledge the generous contributions from our sponsors and friends which have made our orthopedic surgery program a great success! Through these contributions, these children have received the most precious gift of all: a chance to walk.

Nãm 1993 hội SAP-VN thành lập Chương Trình Phẫu Thuật Chỉnh Hình. Chương trình này bảo trợ phẫu thuật miễn phí cho trẻ em khuyết tật thuộc diện nghèo ở Việt Nam. Tính ðến nay, trên 3,300 em khuyết tật ðã nhận ðýợc trợ giúp từ chương trình này.

Thay mặt cho những trẻ em khuyết tật, hội SAP-VN chân thành ghi nhận những ðóng góp và ủng hộ rộng rãi từ các nhà bảo trợ và thân hữu hầu giúp cho chýõng trình phẫu thuật chỉnh hình của hội gặt hái ðýợc nhiều thành công. Chính nhờ vào những ðóng góp ðó, các em ðã nhận ðược món quà quý báu hõn hết ðó là “cơ hội ði lại ðược.”

Current Locations of Surgery

  • Trung Tam Ky Thuat Chinh Hinh Bac Thai
  • Benh Vien Chinh Hinh Thai Nguyen
  • Trung Tam Chinh Hinh Tam Diep, Ninh Binh
  • Trung Tam Chinh Hinh Thanh Hoa
  • Trung Tam Chinh Hinh Qui Nhon
  • Trung Tam Chinh Hinh Can Tho

The Cases - NHỮNG MẨU CHUYỆN

"Little My Ngoc beams as her mother places her on a tricycle. Last year, she had been confined to her bed, unable to bend, move or walk. This year, she can walk using an aluminum walker and with assistance from her mother. She smiles endlessly as she shows off her new found abilities."

“Gương mặt em Mỹ Ngọc rạng rỡ lên khi mẹ ðặt em ngồi vào xe ðạp ba bánh. Chỉ một nãm trước ðây em nằm liệt một chỗ trên giường, không co duỗi, cử ðộng hay ði lại ðược. Nay em có thể tự ði lại bằng nạng nhôm và hay nhờ mẹ dìu. Em luôn cười thật tươi ðể khoe với mọi người khả nãng mình mới khám phá.”

"9 year old Pham Trung Kien had cerebral palsy. His joints and ligaments were so spastic that his knees could not be bent and his legs could not be uncrossed. Getting dressed in the morning was no small feat for Kien and his mother. Though surgery could not restore his ability to walk, it allowed Kien to regain some dignity, despite such a disabling handicap."

“Em Phạm Trung Kiên, 9 tuổi, bị bại não. Những khớp xương và gân ðều bị cứng cho nên em không gấp ðầu gối ðược và hai chân vắt chéo qua nhau không dạng ra ðược. Thay quần áo cho em mỗi buổi sáng là cả một vấn ðề cho em và mẹ. Mặc dù phẫu thuật không giúp phục hồi chức năng ði ðứng, nhưng ðã giúp cho em thêm tự tin và bớt mặc cảm vì tình trạng khuyết tật của mình.”

How You Can Help

With only $300, you can give a child "A Chance to Walk". By financing his/her orthopedic surgery, you are making a difference: changing his/her life.
Donate Now

Nguyen Thi My Ngoc, Age: 13
before
after
Nguyen Ngoc Tinh, Age: 9
before
after

Program Summary

Province 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total
Cao Bang                             47 20 14 15 17 39 11 27 20 31 29 31         301 
Tuyên Quang                           23 41 40 31 31 26 35 42 53 48 52 35 52         509 
Thái Nguyên                               39 79 44 18 36 32 60 54 27 34 25         448 
Ninh Binh         30 92 48 91   30 46 50 45 40 54 37 75 60 51 52 50 59 55 58 71 52      1,146 
Thanh Hóa                         29 76 118 114 89 101 55 79 123 124 97 56 66 53      1,180 
Hà Nội/Thuy An                         17 26 26 1 11 12 17 9 11 10 11 0 40 40         231 
Thai Binh       19 27 126 73 42 70 70 70 70 70                                   637 
Hoa Binh                             23 20 31                            74 
Nam Dinh   1       23 110 110 72 70 70 69 62                                   587 
Sơn La                           20                                  20 
Điện Biên                             28                                28 
Dnang/Quang Ngai           27 35 21 39 54 67 28 28                                   299 
Dnang/Quang Nam           17 18 23 10     35                                     103 
Khanh Hoa         25 23 37 8 12 22 12 14 45 65 69 43 40 22 33 56 75 74 62 53 40 17         847 
Binh Dinh   1           60 64 80 64 90 69 55 44 73 74 84 68 71 30 34 37 21 17 45      1,081 
*Others (see notes) 6 34 17 6     21 39 35       1 1 5 55 46 22 29 21 30 22 23 26 24           463 
Phu Yen       1       40 30 59 37 52 30 51 66 83 53                           502 
Soc Trang           60 73 62 15 46 41                                       297 
Vinh Long           31 70 33 37 36 11                 1                     219 
Dong Thap           27 69 34 40 54 37 46 49 43 40 15 14 5 15 19 18 24 26 18 26 7         626 
An Giang   6   9 11           13 23 33 23 27 21 28 27 33 15 39 48 34 41 31 4         466 
Tra Vinh           39 70 37 43 40 43 31 23 35 43 40 41 30 41 32 28 24 9 27 34 2         712 
Cần Thơ                                                 16 8          24 
Ben Tre               43 41 81 58 17 14                                   254 
Lam Dong 3 2     21 24 45 19 28 41 31 50 71 47 40 22 20                           464 
Hậu Giang                         7 20 17 8 1                            53 
Cà Mau                                 38 27 1                        66 
Kiên Giang                                   50 35 33                     118 
TOTAL 9 44 17 35 114 489 669 662 536 683 600 575 593 525 688 631 685 530 439 498 489 559 476 410 463 336    11,755 

 

 *

1993 Others: Long An 2, Ha Tinh 1, Sai Gon 2, Song Be 1
1994 Others: Long An 1, Saigon 12, Song Be 1, Dong Nai 2, Vung Tau 4, Dak Lak 10, Can Tho 4
1995 Others: Binh Thuan 17
1996 Others: Binh Thuan 6
1999 Others: Q. Tri, Q. Binh 14
2000 Others: Nghe An, Ha Tinh, Q. Tri, Q. Binh, Hue, Da Nang
2001 Others: Nghe An, Ha Tinh, Q. Tri, Q. Binh, Hue, Da Nang
2005 Others: TPHCM
2006 Others: 1 Sóc Trăng
2008 Others: 1 Sai Gon, 54 Kontum & Pleiku
2009 Others: 2 Sai Gon, 44 Kontum & Pleiku
2010 1 Long An, 21 Kontum & Pleiku
2011 1 Binh Thuan, 28 Kontum & Pleiku
2012 20 GLKT + 1 Can Tho
2013 17 GLKT + 13 Long An
2014 22 GLKT, 2015 23 GLKT 2016 26 GLKT

 

 


 

Contact, Address, Tax ID Info

Address: 12881 Knott Street, Suite 116, Garden Grove, CA 92841

Phone: (714) 901-1997
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
EIN/Tax ID: 33-0539755

Office Hours: Most Saturdays 1PM - 5PM

AmazonSmile Foundation will donate 0.5% to SAP-VN if you shop on Amazon using this link.

SAP-VN Office Map
 

Our Sponsors